جهت شرکت در نمایشگاه محیط زیست؛

جلسه هماهنگی معاونت های سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد

جلسه هماهنگی معاونت های سازمان زیباسازی شهر تهران برای برگزاری نمایشگاه محیط زیست شهری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان هر معاونت و مدیران سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد، نحوه طراحی، جانمایی و استفاده از المان های زیباسازی در غرفه سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به برگزاری نمایشگاه محیط زیست شهری با محوریت مدیریت پسماند، معاونت های سازمان زیباسازی شهر تهران، به ارائه طرح ها و برنامه های خود برای حضور بهتر و پررنگ تر در این نمایشگاه پرداختند.

پیش بینی شده است سازمان زیباسازی شهر تهران در نمایشگاه محیط زیست شهری، با محور مسائل آموزشی برای گروه های سنی مختلف، برگزاری تئاتر های آموزشی، برگزاری مسابقه و ... حضور داشته باشد.

نمایشگاه محیط زیست شهری در بوستان ولایت 15 تا 19 شهریور ماه برگزار خواهد شد.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه