از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران:

پرچم جمهوری اسلامی ایران برفراز شهر آفتاب به احتزاز در آمد

پایه پرچم 76 متری در محوطه شهر آفتاب جانمایی و پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز آن به احتزار در آمد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، پایه پرچم 76 متری در محوطه شهر آفتاب، محل برگزاری این دوره نمایشگاه کتاب برافراشته شد.
علاوه بر این پرچم که بلندترین پرچم در این مجموع است، 154 پرچم به طول 15 متر در این محل جانمایی شده است که در طول مدت برگزاری نمایشگاه کتاب بنرهایی با این موضوع بر روی آن برافراشته می شود.
نصب و جانمایی 155 پایه پرچم در محوطه شهر آفتاب یکی از عمده ترین فعالیت های سازمان زیباسازی در خصوص فضاسازی این مجموعه برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه کتاب در سال 95 است.
گفتنی است سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص رگلاژ نهایی و نورپردازی پایه پرچم با شرکت شهروند مکاتباتی را انجام داده است.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه