نشریه آماری تحلیلی سرویسهای بهداشتی شهر تهران

 دگرگونی پی در پی و پرشتاب محیط، یکی از ویژگی ها و از سوی دیگر یکی از ضرورت های بنیادیِ زمانِ ماست. شهر، به عنوان محیطِ زیست پویا، همواره در حال رشد، بهبود و ارتقاء کیفیت است و بازسازی آن با خواستِ شهروندان و بهره گیری از فناوری های نو، پیوسته در حال تغییر و دگرگونی ست. بی شک، ایجاد سازگاری میان انسان‌ها و محیط زیست شان، سبب افزایش کارایی و از بین رفتن آزردگی های جسمی و روحی آنان می شود و در نتیجه، سلامت افراد جامعه را در پی خواهد داشت.

امروزه مسئولان و برنامه ریزان شهری، با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و فرهنگیِ حاکم بر هر منطقه، در راستای ایجاد فضایی که پاسخگوی تمام نیازهای ساکنان باشد، به ساماندهی فضای شهری اقدام می کنند. بخشی از این ساماندهی مربوط به حوزۀ مبلمان شهری ست که سرویس‌های بهداشتی به عنوان یکی از این عناصر در بهبود سطح رفاه زندگی و سلامت شهروندان از نقش قابل توجهی برخوردار است.

سرویس‏های بهداشتی عمومی از زمره تاسیسات و تجهیزات شهری به شمار می‏آیند که احداث آنها در مرکزهای تفریحی، پارک‌ها، خیابان‌های پر رفت و آمد، مرکزهای خرید، پایانه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و به طور کلی در همه مراکز عمومی شهرها غیر قابل اجتناب است. قابل اشاره است که با افزایش جمعیت شهرها و گسترش آن ها و متراکم شدن فعالیت‌ها در مرکزهای شهری مسئله ایجاد سرویس‏های بهداشتی عمومی از سوی پاره‏ای از شهرداری ها مورد اقدام واقع نشده و در مواردی که این مسئله مورد توجه قرار گرفته بیش‌تر در برنامه‌ریزی، طراحی یا اجرای این قبیل فضاها بعضی نکته‌های فنی مورد توجه قرار نمی‏گیرد و گاهی این مکان‌ها به محیط‌های غیر بهداشتی تبدیل می‏شوند.

در نشریه آماری و تحلیلی پیش رو، سعی بر آن است تا با جمع آوری آمارهای مربوط به حوزه سرویس‌ بهداشتی عمومی و هم چنین تعریف و محاسبه شاخص‌ها و مقایسه آن‌ها با استانداردهای جهانی، ارزیابی ملموسی نسبت به وضعیت این سرویس‌ها در شهر تهران داشته باشیم. اطلاعات آماری استفاده شده در این نشریه مربوط به آمار در دسترس سازمان زیباسازی شهر تهران تا شهریور ماه 1398 است.

جهت دریافت نشریه آماری تحلیلی سرویسهای بهداشتی شهر تهران از اینجا اقدام نمایید

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولف : حسن صادقی نایینی سال چاپ: ۱۳۹1 شهر و فضـای شهری، از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از نیازها، تقابل و تعـاملات اجتماعـی می شـود. در این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه