سازمان زیباسازی اعلام کرد؛

اراضی عباس آباد و سازمان ورزش صاحب تابلوهای جدید تبلیغاتی می‌شوند

طراحی و ساخت تابلوهای جدید تبلیغاتی در اراضی عباس آباد و سازمان ورزش طی فراخوانی به دست شرکت‌های طراحی و متخصصان سپرده می‌شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این سازمان فراخوانی برای طراحی و ساخت فضاهای تبلیغاتی اراضی عباس آباد و سازمان ورزش اعلام کرده تا شرکت‌های متخصص را وارد این مارکت کند.
بر همین اساس طراحی و ساخت و نصب فضای تبلیغاتی مورد نیاز در اراضی عباس آباد و سازمان ورزش با رعایت ضوابط و مقررات به شرکت‌های داوطلب و متخصص در زمینه طراحی تابلوهای تبلیغاتی واگذار می‎‌شود.
ارائه شناسنامه سازه‌های تبلیغاتی پیشنهادی شامل طرح اولیه، مشخصات سازه، سیستم روشنایی و نوع نورپردازی، لحاظ شدن زیبا شناختی طرح و کاربرد آن در تبلیغات محیطی اراضی عباس آباد و سازمان ورزش با توجه به ویژه بودن آن اراضی، بررسی اراضی عباس آباد و سازمان ورزش و تحلیل میدانی و بافت اجتماعی آن، از جمله ضوابطی است که شرکت کنندگان در این فراخوان باید آنها را رعایت کنند.
در کنار این ضوابط البته بررسی محدوده اراضی عباس آباد و سازمان ورزش از نظر اقتصادی، بازاریابی، نوع تبلیغات قابل اکران و آثار آن از نظر شهری در بعد زمانی روز و شب، تحلیل مکان قابل بهره برداری تبلیغاتی از لحاظ آلایندگی نور، دید، عبور و مرور شهروندان، از دیگر قوانینی است که باید در طراحی مورد توجه طراحان باشد.
همه طرح‌های ارسالی در کمیته فنی سازمان بررسی و پس از گذراندن مراحل داروی برنده فراخوان اعلام خواهد شد. براساس ضوابط این فراخوان شرکت برنده موظف به طراحی، ساخت و نصب یک نمونه سازه و همچنین برآورد قیمت سازه مذکور ‎است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه