مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل

اسماعیل پارسایی
سمت: مشاور ومدیر دفتر مدیرعامل
 میزان تحصیلات: دکترای جغرافیا

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه و تالیف: سازمان زیباسازی شهر تهران ناظر: معاونت برنامه ریزی و توسعه منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه