معاون فنی و طراحی شهری سمیه فدائی نژاد
سمت: معاون فنی و طراحی شهری

میزان تحصیلات:دکترای معماری 

 

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه