معاون مالی و اداریمحمد سعید قائنی نجفی
 میزان تحصیلات:کارشناس ارشد علوم سیاسی
سمت: معاون مالی و اداری


 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه