رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی درسال 1398


متن آگهی 
موضوع : رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی درسال 1398
بدینوسیله به اطلاع شرکت ها وکانون های تبلیغاتی می رساند سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد نسبت به رتبه بندی شرکت های فوق الذکر درسال1398، اقدام نمائید. طرح مربوطه جهت شرکت در مزایده های این سازمان درخصوص بهره برداری از سازه ها و فضاهای تبلیغاتی در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.
متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 22/02/98 جهت ارائه درخواست خویش با همراه داشتن کپی یا اصل مجوزه فعالیت صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به واحد ارزیابی پیمانکاران سازمان زیباسازی به نشانی تهران، میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شیرودی، پلاک 2، طبقه اول مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت های فاقد رتبه بندی حق شرکت در مزایده های فوق الذکر را نخواهند داشت و ضمناً به اطلاع می رساند صرف ارائه درخواست مجوز حقی برای شرکتهای ارائه دهنده مدارک جهت دریافت رتبه نمی باشد.

2019-05-12_13-57-23.jpg

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه کتاب های آموزش عمومی زیباسازی شهری ناشر: موسسه نشر شهر تهیه شده در معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران شمارگان: 3000 نسخه نوبت و سال انتشار: چاپ اول 1391…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه