نگهداری پل های مکانیزه شهر به پیمانکاران زیباسازی تحویل داده می شود/ شهرداران مناطق باید توجه جدی به موضوع حذف زوائد بصری داشته باشند

معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه در راستای نگهداشت پل های مکانیزه مشکل داشتند به همین منظور تا آخر شهریور نگهداری این پل ها به پیمانکاران سازمان زیباسازی تحویل داده می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ لاله کاظ‌می‌ در دوازدهمین جلسه هم اندیشی روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران با بیان اینکه ادارات زیباسازی مناطق باید به مناسبت‌های مختلف برنامه‌هایی در دستور کار خود داشته باشند، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای کاهش مشکلات مناطق جلساتی با روسای ادارت زیباسازی برگزار می کند.
وی با اشاره به موضوع نگهداری پل‌های مکانیزه شهر تهران، افزود: ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه در راستای نگهداشت پل های مکانیزه مشکل داشتند به همین منظور تا آخر شهریور نگهداری این پل ها به پیمانکاران سازمان زیباسازی تحویل داده می شود.
معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: در بودجه نگهداری پل های مکانیزه وجود داشت به همین منظور سازمان زیباسازی، تهران را به 4 پهنه تقسیم کرد و قصد دارد بعد از برگزاری مناقصه دو مرحله ای این پل ها را به 4 پیمانکار تحویل ‌دهد.
کاظمی در ادامه با تاکید بر اینکه مناطق 22 گانه باید تا شهریورماه موضوع پل های مکانیزه و کانکس ها را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: کانکس‌ها باید خالی به سازمان زیباسازی شهر تهران تحویل داده شوند. اگر کانکس ها نیاز به ترمیم و بازسازی دارند خود منطقه باید آنها را ترمیم کنند.
وی با بیان اینکه براساس بخشنامه‌های ارسال شده از سوی دکتر حناچی شهردار تهران حذف زوائد بصری در سطح شهر اهمیت زیادی دارد، گفت: شهرداران مناطق باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند.
معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه با اشاره به موضوع کمبود بودجه مناطق در خصوص زیباسازی شهر افزود: با مرکز در خصوص بودجه جلساتی برگزار خواهیم کرد. امیدوایم بتوانیم ردیف بودجه را افزایش دهیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولف : حسن صادقی نایینی سال چاپ: ۱۳۹1 شهر و فضـای شهری، از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از نیازها، تقابل و تعـاملات اجتماعـی می شـود. در این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه