روز دهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید سفیر و معاون سفیراسلوونی