بازدید شهردار محترم از دومین روز از کارگاه کاریکاتور دوچرخه