اجراى شعائر و پیام به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) به روش لیزر افکتیو/میدان انقلاب