روز سیزدهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/ بازدید جمعی از فرهیختگان و مدیران شهری