گزارش آژانس عکس تهران از نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران