جلسه داوری بخش تخم مرغ های نوروزی رویداد "پنجمین سالانه هنرهای شهری تهران- بهارستان 99"