مراسم اختتامیه اولین همایش آموزش مهارت های شهروندی (دوره آموزش مهدکودکها) / 2