تعابیر متعددی از هنر تعاملی با گسترش دیجیتال شکل گرفته است

عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری گفت: هنر تعاملی مفهوم پیچیده و گسترده ای دارد، تجربه های هنری متعدد، گستره این موضوع متفاوت است و با گسترش دیجیتال، تعابیر متعددی از هنر تعاملی شکل گرفته است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، افشین داور پناه، مردم شناس و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری در نشست هنر تعاملی شهری و توسعه هنر عمومی ( الگوی مشارکت) با بیان اینکه در سالهای اخیر هنرهای شهری و تعاملی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در چند سال گذشته، سازمان زیباسازی شهر تهران بر روی هنرهای تعاملی تاکید ویژه ای داشته و مقرر شده تا نشست هایی با موضوع هنر تعاملی برای هنرمندان برگزار شود.
وی افزود: نظر سنجی ها نشان می دهد که هنرهای تعاملی در بهارستان بسیار مورد توجه هنرمندان و اقبال عمومی قرار گرفته بود.
دبیر نشست هنر تعاملی شهری و توسعه هنر عمومی ( الگوی مشارکت) در خصوص تعریف هنر تعاملی توضیح داد: این هنر مفهوم پیچیده و گسترده ای دارد، تجربه های هنری متعدد، گستره این موضوع متفاوت است و با گسترش دیجیتال، تعابیر متعددی از هنر تعاملی شکل گرفته است.
داورپناه ادامه داد:در تعریف هنر تعاملی آمده که در هنر تعاملی یا مخاطب در خلق اثر با هنرمند مشارکت میکند و یا در خلق یک اثر هنری، هنرهای متعدد در کنار یکدیگر قرار میگیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "فصلنامه معماری و شهر سازی" در شماره 104 خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت با کلیک بر روی نام مقاله می توانید آن را مشاهده کنیدیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه