تعابیر متعددی از هنر تعاملی با گسترش دیجیتال شکل گرفته است

عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری گفت: هنر تعاملی مفهوم پیچیده و گسترده ای دارد، تجربه های هنری متعدد، گستره این موضوع متفاوت است و با گسترش دیجیتال، تعابیر متعددی از هنر تعاملی شکل گرفته است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، افشین داور پناه، مردم شناس و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری در نشست هنر تعاملی شهری و توسعه هنر عمومی ( الگوی مشارکت) با بیان اینکه در سالهای اخیر هنرهای شهری و تعاملی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در چند سال گذشته، سازمان زیباسازی شهر تهران بر روی هنرهای تعاملی تاکید ویژه ای داشته و مقرر شده تا نشست هایی با موضوع هنر تعاملی برای هنرمندان برگزار شود.
وی افزود: نظر سنجی ها نشان می دهد که هنرهای تعاملی در بهارستان بسیار مورد توجه هنرمندان و اقبال عمومی قرار گرفته بود.
دبیر نشست هنر تعاملی شهری و توسعه هنر عمومی ( الگوی مشارکت) در خصوص تعریف هنر تعاملی توضیح داد: این هنر مفهوم پیچیده و گسترده ای دارد، تجربه های هنری متعدد، گستره این موضوع متفاوت است و با گسترش دیجیتال، تعابیر متعددی از هنر تعاملی شکل گرفته است.
داورپناه ادامه داد:در تعریف هنر تعاملی آمده که در هنر تعاملی یا مخاطب در خلق اثر با هنرمند مشارکت میکند و یا در خلق یک اثر هنری، هنرهای متعدد در کنار یکدیگر قرار میگیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه و تالیف: سازمان زیباسازی شهر تهران ناظر: معاونت برنامه ریزی و توسعه منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه