دانش و اطلاعات هوشمند امروزی، هنر ما را توسعه می دهد

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران گفت: موبایل های هوشمند و یا کامپیوتر های شخصی، مغز، دانش و اطلاعات ما را توسعه می دهد به همین دلیل هم شاهد توسعه هنر در دوره کنونی هستیم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بهنام کامرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران در نشست هنر تعاملی شهری و توسعه هنر عمومی ( الگوی مشارکت) گفت: هرچه به جلو می‌رویم اهمیت جنبه های کاربران هوشمند بیشتر می شود، این هوشمندی هم به واسطه خود کاربر و هم با توسعه ماشینهای هوشمند اتفاق می افتد؛ موبایل های هوشمند و یا کامپیوتر های شخصی، مغز، دانش و اطلاعات ما را توسعه می دهد.
وی افزود: در همین راستا شهرها نیز به هوشمندی می رسند. به عنوان مثال وقتی پشت چراغ قرمز قرار میگیرید دوربین ها با بررسی میزان ترافیک، اطلاعات را به پردازشگر میدهد تا زمان توقف توسط چراغ قرمز تعیین شود که این امر یک تعامل است.
کامرانی با بیان اینکه تجربه و نمایشگر منتج به اثر هنری می‌شود، گفت: در حال حاضر نمایشگر، تجربه را خلق می کند و در نهایت اثر هنری ساخته می شود و چون آثار هنری نیاز به افزایش کنش دارند، تعاملی هستند در نتیجه هنر تعاملی به وجود می آید.
این عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران اظهار داشت: اغلب آثاری که در مکان های عمومی خلق می‌شوند، آثاری تعاملی اند مگر اینکه هشدار «لطفا دست نزنید» داشته باشد.
وی ادامه داد:طبق گفته یکی از هنرمندان «اگر اثر تعاملی را لمس نکنید، هیچ تجربه ای نخواهید داشت و اگر لمس کنید بیش از آن را خواهید داشت» ؛ گاهی هنرمندان آثاری می سازند که باید با آن وارد تعامل شوید بطور مثال یکی از هنرمندان مجسمه ای بغل کردنی ساخته است و یا هنرمند دیگری در کنار اثر خود پدال هایی را قرار داده که با فشار دادن آن می توانید شاهد تغییر شکل اثر هنری باشید.
کامرانی در خصوص انواع آثار تعاملی بیان کرد: برخی آثار تعاملی تکرار شونده هستند مانند آهنگ «ای ایران» و برخی آثار تغییر پذیر و تکرار ناپذیر هستند مانند اثری که پدال در کنار آن قرار دارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران با اشاره به اینکه از بدو پیدایش، رایانه تعاملی بوده است، گفت: آثار تعاملی رایانه ای باید دارای چند شرط باشند؛ هنر باشد، تعاملی باشد، به وسیله رایانه اجرا شود چون به وسیله رایانه اجرا شده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه