هنر تعاملی می تواند گسست بینا انسانی را از بین برد

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: متاسفانه امروزه تمامی انسان ها با فراگیر شدن موبایل و کامپیوتر دچار گسست بینا انسانی شده اند که هنر تعاملی می تواند این گسست را تا حد زیادی از بین برد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بهمن نامور مطلق، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست هنر تعاملی شهری و توسعه هنر عمومی ( الگوی مشارکت) گفت: در دهه 90 میلادی به فرانسه برای ارتقای تحصیلات خود سفر کردم، آن دوره در دانشگاه اغلب در خصوص هنر بینامتنی صحبت می‌کردیم و آموزش می‌دیدیم. سپس وقتی به فروشگاه برای خرید میرفتیم یا در اجتماع در حال گذر بودیم، بینامتنی بودن همه چیز قابل رویت بود.
وی افزود: در اواخر دهه 90 میلادی زمانی که در حال خروج از فرانسه بودم، همه چیز تغییر کرد و رویکردی ترامتنی به خود گرفت.
نامور مطلق ادامه داد: پیوستگی جهان اقتصادی، اجتماعی، علمی و فلسفی برایم جالب بود که در دوره ای همه چیز بینا متنی و در دوره دیگری فرامتنی بود بعد از چند سال به بیش متنی خواهد رسید، متاسفانه این پیوستگی در کشور ما بسیار کم وجود دارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص هنر تعاملی گفت: این هنر، یک هنر منفرد نیست بلکه یک مجموعه است و باید در مجموعه روابط انسانی و اجتماعی از دوران متنی به بینا متنی و پس از آن به بیش متنی برسیم.
وی بیان کرد: سر فصل های مهم در هنر تعاملی شهری میتواند هنر، شهر و انسان و یا ترکیبی از آن ها باشد؛ برای عنوان هنر در شهر، شهرداری می تواند مکانی را در نظر بگیرد تا مردم برای شکل گیری هنر تعاملی مشارکت کنند. در ترکیب شهر و زیبایی هم شهرداری می‌تواند از مشارکت هنرمندان برای زیبایی اماکن استفاده کند. اما می توانیم با استفاده از هنر تعاملی به گسست بینا انسانی خاتمه دهیم.
نامور مطلق با اشاره به گسست بینا انسانی در خصوص عقده تارتار توضیح داد: اسطوره، چکیده تجربیات بشری است که با مسائل روانشناسی ارتباط تنگاتنگی دارد. میتوان با استفاده از اسطوره، جوامع و ضمیر نا خودآگاه افراد را شناخت در همین راستا، عقده ای به نام تارتار وجود دارد به معنی کسی که خود را زندانی میکند و در گوشه ای می ماند تا با دیگران ارتباط برقرار نکند.
وی افزود:متاسفانه امروزه تمامی انسان ها با فراگیر شدن موبایل و کامپیوتر دچار نوع جدیدی از عقده تارتار شده اند که هنر تعاملی می تواند این عقده را تا حد زیادی بگشاید.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: هنر تعاملی باید مشارکت انسانی داشته و تعاملی بین انسان با انسان و انسان با طبیعت باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه