آشنایی با مفاهیم زیباسازی - تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی ابزار قدرتمندی در دست مدیران شهری است زیرا با درآمد آن میتوان بسیاری از پروژه های شهری و هزینه های مربوط به شهر را پوشش داد. بهمین دلیل در شهرهای بزرگ جهان، فضاهای تبلیغاتی متنوعی برای درآمدزایی طراحی و ایجاد شده است. با درنظرگرفتن نیازهای مردم در جامعه اطلاعاتی امروز, توسعه کاربردی رسانه های تبلیغات محیطی میبایستی با توجه به اخلاقیات, فرهنگ, و ارزشهای اصیل جامعه ایرانی عجین گردد تا با استفاده از فن آوری روز, و دانش و خرد انسانی پاسخگوی بسیاری از درخواستهای آگهی دهندگان و حتی آگهی بینندگان در سطح شهر باشد.
برخی از این اهداف عبارتند از :

1. بوجود آوردن سیستمهای ترکیبی تبلیغاتی (اطلاعات/ آگهی/ تابلوی نمایشی+ پیکره کاربردی)

2. استفاده از رسانه تبلیغات محیطی بعنوان یک عنصر زیباساز و هویت بخش در محیط شهری

3. ارتقای سطح کیفی اطلاعات و تبلیغات محیطی و نزدیک نمودن به معیارهای جهانی

4. هماهنگی با معماری و عناصر مبلمان شهری اصیل و باارزش

5. ارتقای ساختار شهری از نظر کیفیت اطلاع رسانی، زیبایی محیط و مجموعه مبلمان شهری

6. دوام کاربرد تابلو و ساختار آن، بگونه‏ای که در مقابل خرابکاریهای عمومی مقاوم باشد

7. دوام اجرای پیکره در طول زمان، یعنی دچار کهنگی از نظر زیبایی و فرم نشود.

8. رعایت استانداردهای زیست محیطی ISO و دیگر استانداردهای معتبر جهانی
بطور کلی تبلیغات محیطی توسط تابلوهای بزرگ که بیلبورد نام دارد و تابلوهای با ابعاد متفاوت دیواری ، پایه دار و ... نمایش داده میشود، ولی شیوه های دیگری از نمایش آگهی وجود دارد که در اندازه های کوچک و در معابر و گردشگاههای شهری،‌ بصورت ترکیب با اجزای مختلف مبلمان شهری ارائه میشود. موضوع تبلیغات محیطی جنبه‏های مختلفی دارد:

• سیمای شهر: شهرداری و سازمانهای اداری (شورای شهر، سازمان زیباسازی و ...)

• مخاطبین و شهروندان هستند که در واقع تبلیغات محیطی برای آنها اجرا میشود ،

• یک جنبه دیگر خود تبلیغ و شیوه‏های طراحی و نمایش آن است.

شیوه نمایش تبلیغ با توجه به انتخاب نوع ابزار ارتباطی میتواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد زیرا نوع نمایش و طراحی ابزار رسانه برای انتقال مفهوم پیام در ذهن مخاطب، بسیار موثر و ماندگار خواهد بود .


تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه