آشنایی با مفاهیم زیباسازی - شهرسازی

شهرسازی، در واقع مفصلی بین علوم گوناگون است، از علوم انسانی گرفته، تا علوم فنی و مهندسی، و هنر، همانند طراحی صنعتی، معماری و .... علاوه بر انجام عملیات عمرانی، محاسبات سازه، بحثهای معماری و... که اکثرا بر روی تک بنا و یا یک محدوده مشخص متمرکز هستند، نیاز به رشته ای همچون شهرسازی است تا بتواند علاوه بر این موارد، در سطحی کلان دانش اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، جغرافیا، آمار، سوانح طبیعی، مدیریت، حمل و نقل، ترافیک، GIS و... را ترکیب کرده و دیدگاهی جامع بر مشکلات ، توسعه و آینده نگری شهر داشته باشد.

در حال حاضر رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد دو گرایش اصلی دارد :

1. شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

2. شهرسازی- طراحی شهری

گرایشهای دیگری نیز همچون برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری و برنامه ریزی مسکن وجود دارد.

زمینه کاری شهرسازی بسیار متنوع است، در بخش دولتی، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرداریها، وزارت کشور، استانداریها و سایر ارگانهای وابسته به وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و.... و در بخش خصوصی، شرکتهای مهندسین مشاور شهرسازی، معماری، برنامه ریزی منطقه ای و.....

برخی از زمینه های کاری شهرسازی:

1. تهیه طرحهای شهری و منطقه ای (جامع، تفصیلی، ساختاری، شهرستان، هادی و ........)

2. مشاوره در امور شهری و منطقه ای

3. فعالیت در شهرداریها، استانداریها و وزارتخانه های مربوطه (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور)

4. نظارت بر ساختمانهایی با ارتفاع بیش از 8 طبقه / انجام پروژه های محوطه سازی

5. برنامه ریزی و طراحی شهرکهای گوناگون (مسکونی، صنعتی، تجاری....)/ و طراحی شهرهای جدید

6. مکان یابی عناصر و کاربریهای گوناگون شهری

7. توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم GIS


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه