مناقصه و مزایده

دوشنبه, 15 مهر 1398 08:22
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

نظارت بر اجرای رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری

"آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای "شماره 20-7-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: نظارت بر اجرای رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری3. مبلغ برآورد انجام کار: 9.364.332.000 ریال4. مدت اجرای کار: یکسال5. شرکت کنندگان می¬بایست…
چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:40
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

سرویس و نگهداری پل های مکانیزه عابر پیاده واقع در سطح شهر تهران

"آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"شماره 19-6-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری پل¬های مکانیزه عابر پیاده واقع در سطح شهر تهران (در چهار پهنه مجزا به شرح مندرجات اسناد مناقصه)3. مبلغ برآورد انجام کار برای هر پهنه:…
چهارشنبه, 06 شهریور 1398 08:08
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی«بیلبورد و عرشه پلهای هوایی»

آگهی مزایده عمومیشماره 4-6-981- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) دو مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با مبلغ برآورد پایه 35.114.721.994 ریال و 32.521.588.476 ریال بر اساس…
سه شنبه, 05 شهریور 1398 08:37
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 292 عدد مبلمان محوطه برج آزادی (جزیره)

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 18-5-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 292 عدد مبلمان محوطه برج آزادی (جزیره) شامل: نیمکت بتنی 46 عدد سطل زباله فلزی 10 عدد صفحه مشبک زیرین نیمکت 180 عدد صفحه مشبک پایه سکوی آب…
چهارشنبه, 09 مرداد 1398 09:08
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" آگهی تجدید مناقصه عمومی" شماره 17-5-98

" آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 17-5-981. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: خرید و تحویل 000/30 متر ریسه لامپی RGB (بلوطی هفت رنگ)3. مبلغ برآورد اولیه: 7.500.000.000 (هفت میلیارد و پانصد میلیون) ریال4. مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ دستورکار قرارداد به مدت…
شنبه, 05 مرداد 1398 08:59
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید پرچم های الوان (پایه کوتاه – پایه بلند) جهت تحویل به مناطق 22 گانه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی "شماره 16-5-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: خرید 30.200 تخته پرچم های الوان (پایه کوتاه – پایه بلند) از جنس ساتن مرغوب و 200.000 متر طول ریسه های پرچمی الوان از جنس ساتن براق جهت تحویل به مناطق…
شنبه, 05 مرداد 1398 08:53
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار سرویس، نگهداری، تعمیرات، حفاظت از مجموعه نورپردازی پل های شهید محلاتی

" آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"شماره 15-5-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع: انتخاب پیمانکار سرویس، نگهداری، تعمیرات، حفاظت و درصورت لزوم خرید تجهیزات موردنیاز مجموعه نورپردازی پل های شهید محلاتی3. مبلغ برآورد اولیه: 12.500.400.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون و…
چهارشنبه, 26 تیر 1398 08:36
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98 پیرو آگهی شماره 2-4-98 مورخ 23/4/98 درج شده در روزنامه همشهری ، به اطلاع می رساند شرایط متقاضیان مربوط به بند (3) آگهی ذکر شده به شرح ذیل اصلاح می گردد :شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی و…
یکشنبه, 23 تیر 1398 08:09
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98 1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) شش مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب) شش مجموعه تابلوهای منصوب…
پنج شنبه, 13 تیر 1398 11:30
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

& تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای& مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: ساماندهی پیاده راه محور شهریار (حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک) برآورد انجام کار: 30.000.000.000 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور مدت زمان…
چهارشنبه, 05 تیر 1398 09:01
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 230 عدد مبلمان شهری

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 13-4-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 230 عدد مبلمان شهری شامل:  نیمکت بدون پشتی 80 عدد نیمکت پشتی دار 40 عدد سطل زباله تفکیکی 60 عدد تابلوی راهنمای مسیر 50 عدد 3- مبلغ…
چهارشنبه, 05 تیر 1398 09:00
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 520 عدد مبلمان شهری توانیاب

" آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 12-4-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 520 عدد مبلمان شهری توانیاب شامل: • نیمکت معمولی 160 عدد• نیمکت خانواده 120 عدد• سطل زباله 80 عدد• آبخوری 40 عدد• رمپ (پل دسترسی) 40…
پنج شنبه, 30 خرداد 1398 09:25
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای" شماره 11-3-98

" تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 11-3-98پیرو آگهی شماره 9-3-98 مورخ 9/3/98 در روزنامه همشهری با موضوع پروژه ساماندهی پیاده راه محور استاد شهریار (منطقه 11 شهرداری تهران – حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک) به اطلاع می¬رساند تاریخ خرید اسناد و همچنین…
چهارشنبه, 22 خرداد 1398 09:27
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 1720 عدد مبلمان شهری محور ولیعصر(عج)

" آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 7-3-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 1720 عدد مبلمان شهری محور ولیعصر(عج) شامل: • نیمکت بدون پشتی 150 عدد• نیمکت پشتی دار 20 عدد• سطل زباله 550 عدد• راهبند سنگی 1000 عدد 3-…
شنبه, 18 خرداد 1398 09:53
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آگهی مزایده عمومی شماره 13-3-981- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شامل 600 دستگاه با مبلغ برآورد پایه سالانه 192,273,882,400 ریال و ماهانه هر دستگاه…
صفحه1 از17

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مرحوم دکتر رضا سیروس صبری این کتاب شامل مبانی نخستین برای تجدید حیات مفهوم مدنی شهر و فرهنگ شهری می باشد. سازمان زیباسازی شهر تهران نیز با ارائه این اثر ارزشمند، سعی داشته یپوندی کاربردی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه