مناقصه و مزایده

یکشنبه, 11 خرداد 1399 07:36
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 07:30 لغایت 14:30

انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه و تهیه ابلاغ اخطار و صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی و اماکن غیرمسکونی و تبلیغات بدنه خودروهای سبک وسنگین درسطح شهرتهران

&آگهی تجدید مناقصه عمومی& شماره 12-3-99 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران 2. موضوع مناقصه: انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه و تهیه ابلاغ اخطار و صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی و اماکن غیرمسکونی و تبلیغات بدنه خودروهای سبک وسنگین درسطح شهرتهران 3. مبلغ برآورد…
چهارشنبه, 07 خرداد 1399 08:05
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 07:30 لغایت 14:30

انتخاب مدیرپیمان پروژه مرمت و بازسازی پل تاریخی (آجری) کن

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 11-3-99 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب مدیرپیمان پروژه مرمت و بازسازی پل تاریخی (آجری) کن3- مبلغ برآورد اولیه: 15.000.000.000 (پانزده میلیارد) ریال4- مدت اجرای کار: 6 ماه5- شرایط متقاضیان: دارای حداقل پایه 2 معتبر مرمت از سازمان…
سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 08:15
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 17:30

تهیه مصالح، حمل و نصب سازۀ متحرک چادری حیاط خانه موزۀ شهید مطهری

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 9-2-99 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: تهیه مصالح، حمل و نصب سازۀ متحرک چادری حیاط خانه موزۀ شهید مطهری3- مبلغ برآورد اولیه: 4.050.000.000 (چهار میلیارد و پنجاه میلیون) ریال4- مدت اجرای کار: 40 روز5- شرایط متقاضیان: شرکتهای دارای…
دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 07:41
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 13:30

انجام خدمات نگهبانی جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به (سازمان زیباسازی شهر تهران)

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 8-2-99 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهبانی جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به (سازمان زیباسازی شهر تهران)3. مبلغ برآورد انجام کار: 93.255.575.616 (نود و سه میلیارد و دویست و پنجاه و…
"اصلاحیه آگهی مزایده عمومی "شماره 4-2-99پیرو درج آگهی شماره 4-2-99 مندرج در صفحه 11 روزنامه همشهری روزسه شنبه مورخ 9/2/1399 موارد به شرح ذیل اصلاح می گردد:1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره…
شنبه, 20 ارديبهشت 1399 07:36
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:00 لغایت 13:30

انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه و تهیه ابلاغ اخطار و صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی و اماکن غیرمسکونی و تبلیغات بدنه خودروهای سبک وسنگین

"آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 7-2-99 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه و تهیه ابلاغ اخطار و صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی و اماکن غیرمسکونی و تبلیغات بدنه خودروهای سبک وسنگین درسطح شهرتهران3. مبلغ برآورد انجام کار: 69.300.000.000…
آگهی مزایده عمومیشماره 6-2-99 1- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی در داخل محوطه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران شامل (بیلبورد، تابلو دیواری، تابلوی اطلاع رسانی، پرتابل ،…
یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 08:08
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 13:30

پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار - منطقه 11 شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 5-2-99 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار - منطقه 11 شهرداری تهران (حدفاصل خیابان خارک تا رازی)3. مبلغ برآورد انجام کار: 25.000.000.000 (بیست و پنج میلیارد) ریال4. مدت…
سه شنبه, 09 ارديبهشت 1399 08:07
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 13:30

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

"آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 3-2-99 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه3. مبلغ برآورد انجام کار: 6.000.000.000 (شش میلیارد) ریال برای هر…
سه شنبه, 09 ارديبهشت 1399 08:01
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 13:30

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 4-2-991- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) سه مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده و سواره رو" با برآورد مبلغ پایه حدود…
دوشنبه, 01 ارديبهشت 1399 08:09
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 13:30

تهیه مصالح، ساخت و تحویل 322 عدد مبلمان شهری فلکه دوم نیروی هوایی (منطقه 13)

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 2-2-99 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و تحویل 322 عدد مبلمان شهری فلکه دوم نیروی هوایی (منطقه 13) شامل: - نیمکت پشتی دار 150 عدد- نیمکت بدون پشتی 40 عدد- سطل زباله تفکیکی 26 عدد-…
چهارشنبه, 27 فروردين 1399 07:54
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 7:30 لغایت 13:30

خرید و تحویل مبلمان شهری جدید بوستان ساعی

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 1-1-99 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل مبلمان شهری جدید بوستان ساعی شامل:- سطل زباله 160 عدد- نیمکت پشتی دار 400 عدد- آبخوری 20 عدد- تابلوی راهنما 40 عدد3- مبلغ برآورد اولیه: 17.920.000.000 (هفده میلیارد و…
پنج شنبه, 22 اسفند 1398 08:29
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 12:30

انتخاب پیمانکار پروژه بهسازی معابر بوستان های ساعی و نیلو

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 37-12-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پروژه بهسازی معابر بوستان های ساعی و نیلو 3- مبلغ برآورد اولیه: 20.800.000.000 (بیست میلیارد و هشتصد میلیون) ریال برمبنای فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و…
پنج شنبه, 22 اسفند 1398 08:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 12:30

تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی

آگهی مناقصه عمومیشماره 38-12-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات بدنه خودروهای سبک وسنگین درسطح شهرتهران3-…
چهارشنبه, 07 اسفند 1398 09:08
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه انقلاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 36-12-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه محور انقلاب حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه ولیعصر(عج) به تفکیک دو مجموعه3-…
صفحه1 از19

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • سازمان زیباسازی شهر تهران برای معرفی هر چه بیشتر مهندسی تبلیغات محیطی شهر تهران، برای نخستین بار کتابی با عنوان " مهندسی تبلیغات محیطی" منتشر کرد و قرار است که این کتاب در دانشگاه ها…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه