تاریخ توزیع اسناد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی 140 یونیت پله برقی در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران


"آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای" شماره 1-5-96

1. مناقصه گزار:سازمان زیباسازی شهر تهران

2. موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی 140 یونیت پله برقی در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

3. مبلغ برآورد انجام کار: 287.000.000.000 (دویست و هشتاد و هفت میلیارد) ریال

4. شرایط متقاضیان:

1-     شرکتهای تولید کننده پله برقی با ارائه کلیه مدارک احراز (پروانه بهره برداری - پروانه طراحی و تولید - عضویت در نهادها و سازمان های نظارتی مربوطه و ... )

2-     شرکتهای دارای نمایندگی از برندهای تجاری معتبر و دارای مدارک اعطای نمایندگی رسمی و انحصاری

5. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می­شود.

6. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران

7. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 1.955.000.000 (یک میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.

8. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 2.000.000 (دو میلیون) ریال می­باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

10. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرسwww.zibasazi.ir نیز درج شده است.

روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه