تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دوم)- دو مرحله ای شماره 6-12-96

موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد" در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دوم)- دو مرحله ای
شماره 6-12-96

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد" در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران، به شرح ذیل:
الف) مجموعه اول: عرشه پل ها و بیلبوردهای پهنه شمال 180.000 متر مربع با برآورد اولیه 20.520.000.000 ریال
ب) مجموعه دوم: عرشه پل ها و بیلبوردهای پهنه جنوب 180.000 متر مربع با برآورد اولیه 20.520.000.000 ریال
3. شرایط متقاضیان:
- متقاضی باید شرکت حقوقی و دارای مجوز چاپ دیجیتال یا مجوز کانون تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران باشد.
- شرکت های دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه
4. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
5. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
6-1- سپرده شرکت در مناقصه جهت مجموعه بند (الف) به مبلغ 475,000,000 ریال
6-2- سپرده شرکت در مناقصه جهت مجموعه بند (ب) به مبلغ 475,000,000 ریال
7. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1,000,000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
8. هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
9. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
10. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
11. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه و تالیف: سازمان زیباسازی شهر تهران ناظر: معاونت برنامه ریزی و توسعه منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه