تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مصالح، ساخت و تحویل 331 عدد مبلمان محور شهریار (پهنه رودکی)


" آگهی مناقصه عمومی"
شماره 22-9-98

1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و تحویل 331 عدد مبلمان محور شهریار (پهنه رودکی) شامل:
 سطل زباله فلزی 20 عدد
 نیمکت پشتی دار (چوب و فلز) 20 عدد
 نیمکت بدون پشتی (چوب و فلز) 35 عدد
 راهبند چدنی داکتیل 230 عدد
 پادرختی فلزی 26 عدد
3- مبلغ برآورد اولیه: 3.476.000.000 (سه میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون) ریال
4- مدت اجرای کار: 4 ماه
5- محل تحویل موضوع مناقصه: انبار چهار دانگه واقع در بزرگراه آیت الله سعیدی، ابتدای چهاردانگه، خیابان شهید سدید، حسین آباد مفرح، بعد از خیابان کیمیا و یا هر نقطه از شهر تهران بنا به تشخیص سازمان زیباسازی شهر تهران.
6- شرایط متقاضیان: شرکتهای دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت
7- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می¬شود.
8- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 175.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10- هزینه ارائه اسناد: مبلغ 1.000.000 (یک میلیون) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن را جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه، ارائه گردد.
11- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
12- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
13- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه