تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 100/000 مترطول ریسه حبابی SMD (بلوطی هفت رنگ) برنامه‌دار و قابل برنامه‌ریزی


" آگهی مناقصه عمومی"
شماره 23-9-98

1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 100/000 مترطول ریسه حبابی SMD (بلوطی هفت رنگ) برنامه‌دار و قابل برنامه‌ریزی
3- مبلغ برآورد اولیه: 25.000.000.000 (بیست و پنج میلیارد) ریال
4- مدت اجرای کار: 4 ماه
5- محل تحویل موضوع مناقصه: انبار چهار دانگه واقع در بزرگراه آیت الله سعیدی، ابتدای چهاردانگه، خیابان شهید سدید، حسین آباد مفرح، بعد از خیابان کیمیا و یا هر نقطه از شهر تهران بنا به تشخیص سازمان زیباسازی شهر تهران.
6- شرایط متقاضیان: متقاضیان می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
6-1- دارای حسن سابقه با سازمان زیباسازی شهر تهران یا شهرداری¬ها و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت و دارای رتبه آذین¬بندی و نورآرایی از سازمان زیباسازی شهر تهران؛
6-2- دارای رتبه نیرو و تأسیسات از سازمان برنامه و بودجه.
7- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می¬شود.
8- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 520.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10- هزینه ارائه اسناد: مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن را جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه، ارائه گردد.
11- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
12- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
13- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه