تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه


"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"
شماره 24-9-98

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه
3. مبلغ برآورد انجام کار: 12.500.000.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال برای هر پهنه
4. مدت اجرای کار: 12 ماه
5- متقاضیان می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف) دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری از استانداری تهران (معاونت امور عمرانی)
ب) دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات (با پایه 5)
ج) شرکت های دارای صلاحیت و رزومه کاری مرتبط در زمینه حذف زوائد و پیرایش شهری (ارائه 2 نمونه قرارداد انجام خدمات با شهرداری تهران مجموعاً حداقل به مبلغ 2.000.000.000 ریال)
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 395.000.000 (سیصد و نود و پنج میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
12. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
13. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه