موضوع تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر (منطقه 22 شهرداری تهران)


آگهی مناقصه عمومی 
شماره 18-9-94

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران

2-      موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر (منطقه 22 شهرداری تهران) به شرح مندرجات اسناد مناقصه.

3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 3,552,131,300 ریال

4-     شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد: شرکت های دارای صلاحیت فنی و تخصصی لازم با سابقه کار مشابه(ذکر شده در اساسنامه شرکتها).

5-     تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر  توزیع می شود.

6-   محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران .

7-     مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 177,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8-     هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ700,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9-     هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-  محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

11-  سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12-  ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir  نیز درج گردیده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب " تهران تا انتها حضور" را منتشر کرد. موضوع راهپیمایی هایی که به مناسبت انقلاب اسلامی ایران در تهران انجام شده است در کتاب…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه