تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مناقصه خرید 56.616 تخته پرچم از جنس ساتن مرغوب


"آگهی تجدید مناقصه عمومی" شماره 15-10-95

1-    مناقصه گزار:سازمان زیباسازی شهر تهران

2-     موضوع مناقصه: خرید 56.616 تخته پرچم از جنس ساتن مرغوب در ابعاد 1×4 ، 9×16 و 6×11 مترمربع براساس تقویم مناسبتی سالیانه تنظیمی مندرج در اسناد مناقصه

3-     برآورد انجام کار: مبلغ 20.000.000.000 (بیست میلیارد) ریال

4-     شرایط متقاضیان: دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل:

-         دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت با قید موضوع فعالیت تولید پرچم

-         و یا داشتن پروانه کسب یا پروانه بهره برداری دارای اعتبار درخصوص موضوع مناقصه

5-     تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می­شود.

6-     محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران

7-     مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 470,000,000 (چهارصد و هفتاد میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.

8-    هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال می­باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9-    هزینه انتشار گهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

10- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

11- سازمان زیباسازی در رَد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرسwww.zibasazi.ir نیز درج شده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه