اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری


پیرو درج آگهی مورخ 24/11/95 درخصوص اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه، بدینوسیله شرایط متقاضیان بشرح ذیل اصلاح می گردد. (دارا بودن یکی از شرایط ذیل)
الف) دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه یا تأسیسات و تجهیزات (با پایه 5)
ب) شرکت های دارای صلاحیت و رزومه کاری مرتبط در زمینه حذف زوائد و پیرایش شهری
ضمناً متقاضیان می توانند جهت تحویل اسناد تا تاریخ 8/12/1395 به سازمان زیباسازی شهر تهران به آدرس تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران مراجعه نمایند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه