چهارشنبه, 07 شهریور 1397 09:26

بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا

سه شنبه, 15 بهمن 1392 10:06

مزایده عمومی در سه دستگاه ...

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه