مناقصه و مزایده

شنبه, 01 اسفند 1394 08:57
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه تأمین حدود 85 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات تایپ، ممیزی، حمل و نقل، تحصیلداری - پیک، انبارداری، اجرای احکام، نظارت امور مناطق و غیره حسب نیاز سازمان زیبا سازی شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 25-11-94 1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین حدود 85 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات تایپ، ممیزی، حمل و نقل، تحصیلداری - پیک، انبارداری، اجرای احکام، نظارت امور مناطق…
شنبه, 01 اسفند 1394 08:54
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه تأمین حدود 70 نفر نیروی نگهبان مورد نیاز جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به سازمان زیبا سازی شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 26-11-94 1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین حدود 70 نفر نیروی نگهبان مورد نیاز جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به سازمان زیبا سازی شهر…
شنبه, 01 اسفند 1394 08:51
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 23-11-94 مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2. موضوع مناقصه عبارت است از:اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه طبق مندرجات اسناد مناقصه. برآورد انجام کار:…
یکشنبه, 25 بهمن 1394 09:49
تاریخ توزیع اسناد از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه جمع آوری و تحویل تابلوهای موجود، ساخت و نصب تابلوهای جدید فرهنگی سازمان (منصوبه برروی عرشه های پل های عابر و سواره)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 24-11-94 1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از:جمع آوری و تحویل تابلوهای موجود، ساخت و نصب تابلوهای جدید فرهنگی سازمان (منصوبه برروی عرشه های پل های عابر و سواره) به شرح مشخصات…
سه شنبه, 06 بهمن 1394 10:38
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت10 روز در ساعات اداری(8 الی 16)

مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پرتابل های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شماره 5-11-94 1-    مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مزایده:مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پرتابل های تبلیغاتی شامل سه مجموعه به شرح اسناد مزایده. 3-    شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ…
یکشنبه, 04 بهمن 1394 09:03
تاریخ توزیع اسناد از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 22-10-94 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده به تفکیک دو پهنه به شرح مندرجات اسناد مناقصه.…
دوشنبه, 14 دی 1394 07:10
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

آگهی مناقصه عمومی شماره 20-10-94 مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2. موضوع مناقصه عبارت است از:اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه طبق مندرجات اسناد مناقصه. برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار…
آگهی مناقصه عمومی شماره 18-9-94 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر (منطقه 22 شهرداری تهران) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد…
یکشنبه, 15 آذر 1394 09:34
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شماره 4-9-94   1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : 20 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده و سواره رو" با…
یکشنبه, 24 آبان 1394 13:08
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه نورپردازی بناهای ارزشمند میدان مشق واقع در منطقه 12

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  شماره 16-8-94 1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: نورپردازی بناهای ارزشمند میدان مشق واقع در منطقه 12 شهرداری تهران به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار…
یکشنبه, 17 آبان 1394 12:08
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت10 روز در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : 5 مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد تقریبی پایه 20,000,000,000 ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده. ب :…
یکشنبه, 17 آبان 1394 12:07
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مناقصه عمومی جمع آوری، طراحی، ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای صنفی محور ناصرخسرو

1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع: جمع آوری، طراحی، ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای صنفی محور ناصرخسرو 3- مبلغ و برآورد انجام کار: 2,860,000,000 (دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون) ریال برای حدود 370 باب مغازه می باشد (به میزان…
1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب و جمع­آوری بنرهای منصوب بر روی سازه­های فرهنگی «عرشه پلهای سواره و عابر پیاده، بیلبورد و همچنین سازه­های ریلی 1×3 منصوب بر روی تیرهای چراغ برق» در سطح…
دوشنبه, 06 مهر 1394 12:49
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 10 مجموعه لوازم بازی کودکان و خرید تعداد 55 مجموعه ورزشی همگانی قابل نصب در معابر و بوستان ها

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تعداد 10 مجموعه لوازم بازی کودکان و خرید تعداد 55 مجموعه ورزشی همگانی قابل نصب  در معابر و بوستان ها. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 9.700.000.000 ریال…
دوشنبه, 06 مهر 1394 12:47
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر (منطقه 22 شهرداری تهران) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 4,913,331,300 ریال 4-    …
صفحه8 از17

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه