مناقصه و مزایده

یکشنبه, 22 شهریور 1394 15:41
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ساخت و نصب سایبانهای محور ناصرخسرو واقع در منطقه 12 شهرداری تهران

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع: انتخاب پیمانکار ساخت و نصب سایبان­های محور ناصرخسرو واقع در منطقه 12 شهرداری تهران.3. مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: 2,740,000,000 (دو میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال4. برآورد انجام کار: تعداد مغازه­ها در محور فوق با…
یکشنبه, 22 شهریور 1394 15:39
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی دیواره پادگان نیروی هوایی

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی دیواره پادگان نیروی هوایی به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1.674.452.500 ریال 4-  شرایط متقاضیان به شرح ذیل…
سه شنبه, 10 شهریور 1394 12:09
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-6-94

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-6-94 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: انجام امور آبدارخانه و پذیرایی ازکارکنان و ارباب رجوع واحدهای مختلف و خدمات شستشو و نظافت بخش های داخلی و بیرونی سازمان به شرح مندرجات اسناد…
دوشنبه, 26 مرداد 1394 11:30
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی (شماره 94-5-2)

1-    مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : شش مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد تقریبی پایه 20,000,000,000 ریال و پانل های شیشه ای با مبلغ  برآورد تقریبی پایه…
شنبه, 03 مرداد 1394 09:47
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای)شماره 8-4-94(

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل شهید چمران (پارک وی) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,664,190,000 ریال 4-     شرایط متقاضیان به شرح…
سه شنبه, 09 تیر 1394 13:49
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی(شماره 7-4-94)/خرید مبلمان شهری از جنس چدن مربوط به بافت تاریخی میدان مشق و محوطه کاخ سعد آباد

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید مبلمان شهری از جنس چدن مربوط به بافت تاریخی میدان مشق و محوطه کاخ سعد آباد به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,304,000,000…
سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شرکت واجد صلاحیت در زمینه نورپردازی شهری به منظور ابلاغ به مناطق 22 گانه شهرداری تهران جهت واگذاری پروژه های نورپردازی نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند دعوت…
با توجه به لزوم تعیین توان فنی و اجرائی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های مبلمان شهری از کلیه شرکت ها و پیمانکاران توانمند در این زمینه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی فراخوان، سوابق برابر با اصل شده…
دوشنبه, 11 خرداد 1394 10:17
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(شماره 6-3-94)

1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده به تفکیک چهار مجموعه به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار…
دوشنبه, 11 خرداد 1394 10:10
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی(شماره 1-3-94)

1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف: پنج مجموعه (تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده و سواره رو") با مبلغ برآورد تقریبی پایه 25,000,000,000 ریال. ب:…
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 08:48
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 5-2-94

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی فلکه دوم نیروی هوایی در محدوده شهرداری منطقه 13  به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار (بدون اعمال ضریب…
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 08:46
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 4-2-94

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان آیت اله سعیدی (غیاثی) در محدوده شهرداری منطقه 14  به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار (بدون اعمال…
دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 09:28
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

( آگهی مناقصه عمومی(شماره 3-4-94

آگهی مناقصه عمومی شماره 3-4-94 1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید و نصب مبلمان شهری بافت تاریخی میدان مشق به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1,485,800,000 ریال 4-     شرایط…
دوشنبه, 31 فروردين 1394 11:21
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2-1-94

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2-1-94 1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار:…
شنبه, 22 فروردين 1394 15:05

آگهی تملک

آگهی تملک پیرو اطلاعیه مندرج در صفحه 14 روزنامه همشهری مورخه 29/11/1393 و نظر به اینکه سازمان زیبا سازی شهر تهران  با اختیارات حاصله از مصوبه 1943 شورای محترم اسلامی شهر تهران و تفویض اختیار شهردار محترم تهران ، در نظر دارد در اجرای مقررات…
صفحه9 از17

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه