مناقصه و مزایده

شنبه, 26 بهمن 1398 08:49
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه

"آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 35-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه3. مبلغ برآورد انجام کار: 12.500.000.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون)…
آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 31-11-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات…
دوشنبه, 21 بهمن 1398 08:25
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 31-11-98"

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 31-11-98"پیرو آگهی مورخ 98/11/19 مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران نصب و اجرای آذین بندی با استفاده از ریسه های بلوطی هفت رنگ به مناسبت نوروز 1399 و نگهداری موضوع مناقصه؛ بدینوسیله مبلغ برآورد مناقصه حدود 2,400,000,000 (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال…
دوشنبه, 21 بهمن 1398 08:22
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی در سطح 12 منطقه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 34-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی در سطح12 منطقه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه، هر پهنه به تعداد 240.000 رکوردپهنه شماره (1)…
دوشنبه, 21 بهمن 1398 08:20
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکاران تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی منصوب برروی "عرشه پل های هوایی (پیاده و سواره) و بیلبوردها

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 33-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکاران تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی منصوب برروی "عرشه پل های هوایی (پیاده و سواره) و بیلبوردها" جمعاً به متراژ…
شنبه, 19 بهمن 1398 08:30
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 32-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "پرتابل" به متراژ 95.000 متر مربع در سطح مناطق 22 گانه…
شنبه, 19 بهمن 1398 08:28
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکاران نصب و اجرای آذین بندی با استفاده از ریسه های بلوطی هفت رنگ به مناسبت نوروز 1399

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 31-11-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران.2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکاران نصب و اجرای آذین بندی با استفاده از ریسه¬های بلوطی هفت رنگ به مناسبت نوروز 1399 و نگهداری موضوع مناقصه.3- مبلغ برآورد اولیه: 10.517.080.000 (ده میلیارد و پانصد و هفده…
دوشنبه, 14 بهمن 1398 08:52
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه محور انقلاب

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 30-11-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه محور انقلاب حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه ولیعصر(عج) به تفکیک دو مجموعه3- مبلغ…
دوشنبه, 30 دی 1398 09:02
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای" شماره 27-10-98

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 27-10-98پیرو درج آگهی شماره 27-10-98 روز دوشنبه مورخ 23/10/1398 در صفحه 12 روزنامه همشهری با موضوع مناقصه"برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی به تعداد 480.000 رکورد در12منطقه شهرداری تهران"بدینوسیله شرایط متقاضایان شرکت…
دوشنبه, 30 دی 1398 09:00
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل تجهیزات نورآرایی و آذین بندی

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 28-11-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل تجهیزات نورآرایی و آذین بندی شامل:• نوار نئون فلکس LED باریک یک طرفه: 000/25 مترطول؛• نوار باریک SMD: 000/100 مترطول؛• ریسه سوزنی LED ساده: 000/80 مترطول؛• ریسه بلوطی SMD…
دوشنبه, 23 دی 1398 09:03
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 27-10-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی به تعداد 480.000 رکورد در12 منطقه شهرداری تهران3. مبلغ برآورد انجام کار: 28.800.000.000 (بیست و هشت میلیارد…
دوشنبه, 23 دی 1398 09:00
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تأمین 80 نفر نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 26-10-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات بدنه خودروهای…
یکشنبه, 24 آذر 1398 09:08
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 7-9-981- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) پنج مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با برآورد مبلغ پایه حدود 52 میلیارد ریال برای یک مجموعه…
چهارشنبه, 13 آذر 1398 08:24
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 24-9-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه3. مبلغ برآورد انجام کار: 12.500.000.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال…
دوشنبه, 11 آذر 1398 09:54
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 100/000 مترطول ریسه حبابی SMD (بلوطی هفت رنگ) برنامه‌دار و قابل برنامه‌ریزی

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 23-9-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 100/000 مترطول ریسه حبابی SMD (بلوطی هفت رنگ) برنامه‌دار و قابل برنامه‌ریزی3- مبلغ برآورد اولیه: 25.000.000.000 (بیست و پنج میلیارد) ریال4- مدت اجرای کار: 4 ماه5- محل تحویل…
صفحه2 از19

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • حیات شبانه تهران چالش‌هایی را پیش‌ روی مدیران شهری قرار داده است. چالش‌هایی که گاه موجب نادیده گرفتن این نیاز طبیعی ساکنان کلانشهری چون تهران می‌شود. شب‌های تهران چه جایگاهی در نگاه مدیریت شهری دارد؟…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه