مناقصه و مزایده

سه شنبه, 22 فروردين 1391 12:47
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/19) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم): مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی(حدفاصل میدان سپاه و چهارراه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی(حدفاصل میدان سپاه و چهارراه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،193،243،000 ریال می باشد. 4-…
شنبه, 19 فروردين 1391 12:57
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول): مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی (حدفاصل میدان سپاه و چهارراه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی(حدفاصل میدان سپاه و چهارراه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،193،243،000 ریال می باشد. 4-…
شنبه, 19 فروردين 1391 12:30
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه طراحی و احداث تفرجگاه و گشتگاه میدان نبوت

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه طراحی و احداث تفرجگاه و گشتگاه میدان نبوت 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،010،718،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های تشخیص صلاحیت خدمات…
شنبه, 19 فروردين 1391 12:25
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول): پروژه طراحی و احداث تفرجگاه و گشتگاه میدان نبوت

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه طراحی و احداث تفرجگاه و گشتگاه میدان نبوت 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،010،718،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های تشخیص صلاحیت خدمات…
سه شنبه, 23 اسفند 1390 07:58
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: پروژه احداث آبنمای بزرگراه بسیج تقاطع ائمه اطهار (نوبت دوم)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه احداث  آبنمای بزرگراه بسیج تقاطع ائمه اطهار 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،720،094،277 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: صرفاً شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند…
شنبه, 20 اسفند 1390 11:52
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: پروژه احداث آبنمای بزرگراه بسیج تقاطع ائمه اطهار (نوبت اول)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه احداث  آبنمای بزرگراه بسیج تقاطع ائمه اطهار 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،720،094،277 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: صرفاً شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند…
دوشنبه, 24 بهمن 1390 10:28
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن (نوبت دوم)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،300،529،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره‌ای ذیل اخذ شده…
شنبه, 15 بهمن 1390 14:44
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن(نوبت اول)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،300،529،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره‌ای ذیل اخذ شده…
دوشنبه, 03 بهمن 1390 15:08
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو (نوبت دوم)

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،505،697،875 ریال می باشد. 4-    شرایط متقاضی: ارائه گواهی تعیین صلاحیت معتبر صادره از معاونت برنامه ریزی و…
شنبه, 01 بهمن 1390 16:00
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو (نوبت اول)

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،505،697،875 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه گواهی تعیین صلاحیت معتبر صادره از معاونت برنامه ریزی و…
چهارشنبه, 28 دی 1390 00:00
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشار آگهی(نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: پروژه محوطه سازی فاز 3 بیمارستان روزبه (نوبت دوم)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه محوطه سازی فاز 3  بیمارستان روزبه 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،047،116،500 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: صرفاً شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند که دارای حداقل…
دوشنبه, 26 دی 1390 00:00
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: پروژه محوطه سازی فاز 3 بیمارستان روزبه (نوبت اول)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه محوطه سازی فاز 3  بیمارستان روزبه 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،047،116،500 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: صرفاً شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند که دارای حداقل…
شنبه, 17 دی 1390 14:13
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی : ساماندهی و آرام سازی محله جماران (نوبت دوم)

1 -     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2 -  موضوع مناقصه عبارت است از: ساماندهی و آرام سازی محله جماران 3 - برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 7،826،396،242 ریال می باشد ریال به صورت 30% نقد(کسورات قانونی)و 70% غیر نقد(از محل اعتبارات…
سه شنبه, 13 دی 1390 14:12
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی : ساماندهی و آرام سازی محله جماران (نوبت اول)

1 - مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2 - موضوع مناقصه عبارت است از: ساماندهی و آرام سازی محله جماران 3 - برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 7،826،396،242 ریال به صورت 30% نقد(کسورات قانونی)و 70% غیر نقد(از محل اعتبارات غیر نقدی) می باشد.…
آگهی مناقصه عمومی 1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی (حد فاصل میدان سپاه و چهار راه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام…
صفحه17 از19

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه