مناقصه و مزایده

 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  2- موضوع مناقصه: انتخاب مهندسین مشاور جهت مطالعه ، الگوسازی ، آرام سازی و زیبا سازی جداره ها محور ولیعصر (چهارراه ولیعصر تا میدان تجریش )  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 25.000.000 ریال که براساس شرایط و…
صفحه17 از17

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه