مناقصه و مزایده

دوشنبه, 13 اسفند 1397 09:47
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 1720 عدد مبلمان شهری محور ولیعصر(عج)

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 23-12-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 1720 عدد مبلمان شهری محور ولیعصر(عج) شامل: • نیمکت بدون پشتی 150 عدد• نیمکت پشتی دار 20 عدد• سطل زباله 550 عدد• راهبند بتنی و سنگی 1000 عدد…
شنبه, 11 اسفند 1397 08:33
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 110 مجموعه 6 تایی لوازم تندرستی جدید توانیاب

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 24-12-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 110 مجموعه 6 تایی لوازم تندرستی جدید توانیاب 3- مبلغ برآورد اولیه: 5.500.000.000 (پنج میلیارد و پانصد میلیون) ریال4- مدت اجرای کار: 4 ماه5- شرایط متقاضیان:• شرکتهای دارای…
چهارشنبه, 01 اسفند 1397 09:06
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید تجهیزات و حمل و نصب پایه های روشنایی رفیوژ میانی بلوار کشاورز (حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا خیابان کارگر)

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 22-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و حمل و نصب پایه های روشنایی رفیوژ میانی بلوار کشاورز (حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا خیابان کارگر)3- برآورد انجام کار: 2.447.043.200 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1397…
پنج شنبه, 25 بهمن 1397 09:03
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 9-11-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) یک مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با مبلغ برآورد پایه 40,165,472,593 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب)…
سه شنبه, 16 بهمن 1397 13:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 20-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب3- مبلغ برآورد اولیه: 11.100.000.000 (یازده میلیارد و یکصد میلیون) ریال4- شرایط متقاضیان:شرکتهای دارای صلاحیت…
سه شنبه, 16 بهمن 1397 09:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی

" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 19-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی3- برآورد انجام کار: 40.903.392.585 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور4- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه 4…
آگهی مناقصه عمومی شماره 18-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار نصب برچسب شناسایی پایه چراغ¬های روشنایی بزرگراه شهید زین الدین، شهید همت و شهید خرازی3- برآورد انجام کار: 2.170.000.000 (دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون) ریال4- شرایط متقاضیان:…
دوشنبه, 08 بهمن 1397 10:56
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید تجهیزات و قطعات پله های برقی پل های عابر مکانیزه در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"شماره 17-11-97 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و قطعات پله های برقی پل های عابر مکانیزه در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران3. مبلغ برآورد انجام کار: 30.000.000.000 (سی میلیارد) ریال4. شرکتها می¬بایست…
" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 4-10-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: پروژه مرمت و پیرایش شهری جداره محور حافظ (حدفاصل چهارراه کالج تا خیابان بهشت)3- برآورد انجام کار: 10.059.088.000 ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال 1397 حذف زوائد…
سه شنبه, 11 دی 1397 10:12
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و احیاء خانه مینایی واقع در خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی طینت، پلاک ۵

" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 2-10-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و احیاء خانه مینایی واقع در خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی طینت، پلاک ۵3- برآورد انجام کار: 7.452.971.233 ریال…
یکشنبه, 09 دی 1397 09:36
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه

آگهی مزایده عمومی شماره 9-10-97 1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه به شرح ذیل:(الف)…
آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاوربه روش کیفیت (QBS)1-10-97• کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران• موضوع فراخوان: انتخاب مشاور پروژه "مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 خیابان 46 متری شهید ثانی" واقع در منطقه 8 شهرداری تهران "براساس قانون مناقصات و نظام فنی…
شنبه, 24 آذر 1397 09:40
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد 35 دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران

" آگهی مناقصه عمومی" 12-9-971- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد 35 دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران3- برآورد انجام کار: مبلغ 6.500.000.000 (شش میلیارد و پانصد میلیون)…
چهارشنبه, 21 آذر 1397 09:41
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مزایده عمومی شماره 8-9-97 مجوز بهره برداری تبیلغاتی برروی36مجموعه فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 8-9-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) 16 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب) 14 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی…
آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 11-9-971. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی "پرتابل" در سطح مناطق شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه شرق و غرب، به شرح…
صفحه3 از17

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه