مناقصه و مزایده

چهارشنبه, 21 آذر 1397 09:41
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مزایده عمومی شماره 8-9-97 مجوز بهره برداری تبیلغاتی برروی36مجموعه فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 8-9-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) 16 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب) 14 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی…
آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 11-9-971. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی "پرتابل" در سطح مناطق شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه شرق و غرب، به شرح…
دوشنبه, 12 آذر 1397 09:14
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه

آگهی مزایده عمومی شماره 7-9-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه به شرح ذیل:(الف)…
دوشنبه, 05 آذر 1397 10:01
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

فروش اموال و ملزومات،آهن آلات ضایعاتی و بنرهای مستعمل

مزایده عمومی شماره 6-9-97فروش اموال و ملزومات،آهن آلات ضایعاتی و بنرهای مستعمل سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد از طریق مزایده ، نسبت به فروش اموال و ملزومات،آهن آلات ضایعاتی و بنرهای مستعمل، بشرح فهرست مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه…
سه شنبه, 22 آبان 1397 10:42
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری مناطق 22 گانه شهرداری تهران درپهنه غرب

97-8-10آگهی مناقصه عمومی1- مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری مناطق 22 گانه شهرداری تهران درپهنه غرب: مناطق 2-5-6-9-10-11-17-18-19-21-223- برآورد انجام کار در پهنه : مبلغ 20،000،000،000 ریال ( بیست میلیارد ریال ) مندرجات اسناد…
شنبه, 12 آبان 1397 09:25
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" آگهی تجدید مناقصه عمومی" شماره 9-8-97

" آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 9-8-971- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: جمع آوری پل عابر پیاده موجود، احداث پل عابر پیاده جدید و خرید، حمل، نصب و راه اندازی پله برقی در تقاطع بزرگراه شهید تندگویان و خیابان میعاد واقع در منطقه…
سه شنبه, 24 مهر 1397 09:41
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 5-7-97

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 5-7-97 پیرو آگهی شماره 5-7-97 مورخ 16/7/1397 ، به اطلاع می رساند یک مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی با مبلغ برآورد تقریبی پایه 33,000,000,000 ریال به مجموعه های قبلی اضافه گردید.اسناد مزایده تا تاریخ 30/7/1397 قابل ارائه…
دوشنبه, 16 مهر 1397 09:47
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 5-7-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) یک مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با مبلغ برآورد پایه 29,330,307,738 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب)…
یکشنبه, 15 مهر 1397 09:22
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

شماره آگهی 8-7-97آگهی مناقصه عمومی1- مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو مجموعه (پهنه شرق : مناطق 1-3-4-7-8-12-13-14-15-16-20 و پهنه غرب: مناطق 2-5-6-9-10-11-17-18-19-21-22)3- برآورد انجام…
چهارشنبه, 07 شهریور 1397 09:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 7-6-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا واقع در تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، بیمارستان سینا.3- برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار 6.900.000.000 ریال (بر مبنای فهرست بهاء سال…
شنبه, 03 شهریور 1397 08:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

جمع آوری پل عابر پیاده (موجود)، ساخت و احداث پل جدید در تقاطع شهید تندگویان – میعاد

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 6-5-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: جمع آوری پل عابر پیاده (موجود)، ساخت و احداث پل جدید، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پله برقی در تقاطع شهید تندگویان – میعاد واقع در منطقه 19 شهرداری.3- برآورد…
چهارشنبه, 10 مرداد 1397 08:26
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران

1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران با مبلغ برآورد پایه 480.684.706.000 ریال به شرح اسناد مزایده .3- شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی…
سه شنبه, 26 تیر 1397 06:48
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی پیرو آگهی مناقصه شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97 مندرج در صفحه سوم روزنامه همشهری با موضوع "رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو،…
شنبه, 30 تیر 1397 17:52
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی پیرو آگهی مناقصه شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97 مندرج در صفحه سوم روزنامه همشهری با موضوع "رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو،…
دوشنبه, 25 تیر 1397 10:12
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 3-4-97

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 3-4-97 پیرو آگهی شماره 3-4-97، به اطلاع می رساند با توجه به اضافه شدن مجموعه پانل شیشه ای به مجموعه های مزایده، متن و موضوع آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد :1- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات…
صفحه5 از18

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه