وظایف


وظایف:

مأموریت مستند قانونی (عنوان مستند، شماره ماده، بند، تبصره، مرجع تصویب، تاریخ تصویب) وظایف و فعالیت‌ها (بر اساس هر مأموریت)
نظارت بر چیدمان در اماکن خصوصی و عمومی که در معرض دید و برخوردباشهروندان هست به‌منظور حفظ زیبایی و سلامت شهروندان بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1345 مجلس شورا: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا‌ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌ عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های‌ ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر‌ها باشد.

-         تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به برخورد با چیدمان اشیایی که در اماکن عمومی و خصوصی در آن بخش که در معرض دید و یا برخورد با شهروندان قرار دارد و یا چیدمان نامشهود آن‌ها آسیب به‌سلامت شهروندان برساند

-         انجام اقدامات لازم در جهت نظارت بر رعایت ضوابط مذکور

-         انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی در جهت رعایت حقوق شهروندی در موارد مذکور

-         ارائه نظرات کارشناسی و به مراجع قضایی و حقوقی در صورت وقوع حادثه و استعلام نظر در این موارد

ساماندهی و مدیریت موضوع تبلیغات و اعلانات در فضای عمومی شهر

روند اکران تبلیغات محیطی

چطور مجوز یک بیلبورد تبلیغاتی بگیریم؟

ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها مصوب 1345 مجلس شورا: نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف، مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

بندهای ۲۰ و ۲۵ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب

شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده ۷۱:

وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری ازنظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

مجموعه قوانین و مقررات مورد مهم شهرداری زیباسازی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/ ۰۳ / ۱۲

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۳/ ۰۳ / ۲۹

شماره صدور: ۱۶۰۵۲۷/ ۵۱۲۷

ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران

ماده 4: ضرورت و اهداف

به‌منظور صیانت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی، تاریخی و هویت ملی و ساماندهی منظر و سیمای شهر تهران به‌عنوان مرکز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین حفظ حقوق شهروندی مردم شریف، تهران، شهرداری تهران به‌عنوان تنها مرجع قانونی صدور مجوز نصب و بهره‌برداری از ابزارهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران، وفق قوانین و مقررات موضوعه موظف است هر نوع فعالیت محیطی در سطح شهر تهران را هدایت و کنترل نماید و کلیه امور تبلیغات محیطی و شهری شامل ایجاد بسترهای لازم برای رشد منطقی صنعت تبلیغات محیطی و همچنین تمهید. امکانات و نظام نظارت بر نحوه بهره‌برداری از رسانه‌های تبلیغات محیطی در محدوده شهر تهران و حریم قانونی آن را ساماندهی نماید.

فصل چهارم: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/ ۰۷ / ۱۰

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۶/ ۰۷ / ۲۳

شماره صدور: ۱۶۰۹۴۲/ ۱۲۳۶۴

ساماندهی راه‌کارهای حقوقی و اجرایی پاک‌سازی جداره‌ها و عناصر

شهری از برچسب‌های تبلیغاتی

ماده‌واحده

با عنایت به مفاد ماده ۹۲ و بنده‌ای ۲۰ و ۲۷ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بندهای ۲۵ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

/ ۳ / ۱ ، شهرداری تهران موظف است نسبت به دریافت بهای خدمات (هزینه پاک‌سازی از واحدهای خدماتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) که نسبت به الصاق برچسب‌های تبلیغاتی و یا نصب و ترسیم نوشتار و سایر موارد اطلاع‌رسانی به‌صورت غیرمجاز بر روی جداره‌ها و عناصر شهری برخلاف ضوابط و مقررات موضوعه (مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری به تاریخ ۱۳۸۳/ ۲ / ۱۲ ) اقدام می‌نمایند، از طریق اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و بر اساس شاخصه‌ها و روش مندرج ذیل اقدام نمایند

-         برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت تبلیغات محیطی شهر تهران

-         برنامه‌ریزی ،استانداردسازی و تدوین ضوابط و مقررات مربوط به کلیه تابلوهای و یا اعلانات و اقداماتی که در سطح منظر عمومی شهر به‌منظور اعلان محل کار یا کسب و یا سایر وجوه اطلاع‌رسانی و تبلیغی توسط بخش‌های دولتی، عمومی و یا خصوصی تهیه و نصب می­گردد و نظارت بر اجرا و رعایت آن‌ها

-         تهیه و تدوین ضوابط مربوط به تبلیغ و اعلان در سطح شهر

-         تعیین محل های تبلیغ و اعلان

-         مدیریت انجام تبلیغ و اعلان با رعایت ضوابط ابلاغ‌شده در محیط‌های تعیین‌شده

-         نظارت و مدیریت بر تبلیغاتی که خارج از محل‌های تعیین‌شده انجام می‌گیرد

طراحی و اجرای ساخت و یا بازسازی و تعمیر معابر عمومی که از طرف شهرداری تهران به‌صورت خاص بر عهده سازمان قرار می‌گیرد.

بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1345 مجلس شورا - ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و معلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ و آسانت و امثال آن به عهده شهرداری هر محلی هست ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان با معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به‌اضافه ده درصد از مالکین . مطالبه و دریافت نماید

تبصره: در هر خیابان که شهرداری دست‌به‌کار کف سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آن‌ها اجباری است.

مطالعه منطقه موردنظر از ابعاد مختلف

تهیه طرح ایجاد یا بازسازی و یا تعمیر معبر

اجرای طرح های تصویب شده

انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی و اطلاع‌رسانی در مورد اجرا و کاربرد طرح

ارزیابی و بازخورد ناشی از اجرا و بازنگری و اصلاح در صورت لزوم

مدیریت بناهایی که به منظر شهر آسیب می­رساند

ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1345مجلس شورای اسلامی: نسبت به زمین با بناهای مخروبه و غیرمتناسب با وضع محل و یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند. منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن‌که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند. اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به‌منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن درزمینهٔ زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند. معمول و هزینه آن را به‌اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید. در این مورد صورت‌حساب شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود درصورتی‌که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به‌صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

صورتحساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم مسئله قطعی و لازم الاجراء بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورداجرا بگذارد.

شناسایی بناها مخروبه و غیرمتناسب با منظر شهر

ابلاغ موارد به صاحبان آن بناها

اقدام مناسب به‌منظور رفع نواقص

پیگیری اخذ حقوق ناشی از اقدام

برنامه‌ریزی و ایجاد و استقرار نمادهای تصویری و حجمی با هویت اسلامی و ایرانی در سطح شهر تهران به‌منظور زیباسازی و هویت بخشی به آن

ماده ۱۱۳: دولت مکلف است به‌منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:

الف) طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نام‌گذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال‌های بعد اجرا نماید.

آیین‌نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان

در میدان‌ها و اماکن عمومی

ماده 1: به‌منظور تدوین سیاست‌ها و انتخاب و نظارت برساخت و نصب مجسمه و یادمان (شامل ستون یادبود و نقوش برجسته و یادگاری‌ها و آثار حجمی در اماکن عمومی، شورایی تحت عنوان «شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان» در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

برنامه‌ریزی ، مدیریت ،توسعه ، اجرا و نظارت بر فعالیت‌های هنر شهری در تمامی فضاهای عمومی شهر تهران

تدوین دستورالعمل مربوط به ضوابط و شاخص‌های مربوط به آثار حجمی، تصویری و چگونگی استقرار آن در سطح شهر

برنامه‌ریزی در جهت تولید ،نصب و نگهداری آثار مذکور

برنامه‌ریزی به‌منظور جمع‌آوری آثار نصب‌شده و تعیین تکلیف آن‌ها پس از جمع‌آوری

ارزیابی آثار ناشی از تهیه و استقرار آثار مذکور

مساعدت و مشارکت در زیباسازی و ایمنی فضاهای فرهنگی، بافت‌ها و آثار تاریخی و دفاع مقدس، بقاع متبرکه، آرامگاه مشاهیر، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، بازارها و گورستان‌ها با رعایت تناسب با ویژگی‌های بافت‌های تاریخی و اولویت در ارائه خدمات شهری

ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶: مساعدت و مشارکت در زیباسازی و ایمنی فضاهای فرهنگی، بافت‌ها و آثار تاریخی و دفاع مقدس، بقاع متبرکه، آرامگاه مشاهیر، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، بازارها و گورستان‌ها با رعایت تناسب با ویژگی‌های بافت‌های تاریخی و اولویت در ارائه خدمات شهری از قبیل محوطه‌سازی، کف سازی، روشنایی مناسب، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، تأمین آب آشامیدنی، برق، تلفن، گاز و ایمن‌سازی در برابر سوانح طبیعی و آتش‌سوزی و نصب تابلوهای راهنمایی با بهره‌گیری از تکنیک های فنی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

اجرای تصمیمات شورا در موارد فوق به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هست. |

فصل چهارم: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/ ۰۱ / ۱۶

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۴/ ۰۲ / ۰۷

شماره صدور: ۱۶۰۶۱۸۱۸۶۰

چگونگی مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی بافت تاریخی،

مذهبی و فرهنگی شهر تهران

ماده واحده :

با استناد به ماده یک‌صد و شصت و ششم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذِ شده است و آئین‌نامه اجرایی آن و همچنین در اجرای بند بیست و دوم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به‌منظور کمک و مشارکت در امر ساماندهی وضعیت اماکن فرهنگی، مذهبی و تاریخی که به‌عنوان میراث فرهنگی در محدوده قانونی شهر تهران و حریم آن شناخته می‌شوند. اقدامات به شرح ذیل را معمول نماید

الف) اتخاذ سازوکار مدیریتی جهت کمک و مشارکت در ساماندهی وضعیت فضاها و اماکن و مراکز تاریخی، مذهبی و فرهنگی موجود در بافت تاریخی شهر تهران و همچنین پیش‌بینی بودجه و اعتبارات موردنیاز آن.

ب) تهیه و تدوین دستورالعمل هماهنگی با تعامل و همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول به‌ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وفق قوانین و مقررات موضوعه جهت اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب به‌منظور کمک به حفظ و نگهداری، ایمن‌سازی، مرمت، بازسازی و بهسازی مراکز تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهر تهران.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۷۹

/ / ۱۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و ماده ۵۶ قانون مزبور بدین شرح هست

ماده ۵۶ : به‌منظور استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف، متر حده در قانون تشکیل آن‌ها، موظف به انجام وظایف ذیلی هستند

الف) بررسی مشکلات و نارسایی‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسئولان و مراجع ذی‌ربط.

ب) مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهدا، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای موردنیاز

ج) همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافت‌ها و محوطه‌های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آن‌ها.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/ ۰۵ / ۰۸ مرجع تصویب: هیئت‌وزیران

ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۶ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶: مساعدت و مشارکت در زیباسازی و ایمنی فضاهای فرهنگی، بافت‌ها و آثار تاریخی و دفاع مقدس، بقاع متبرکه، آرامگاه مشاهیر، مساجد،

حسینیه‌ها، تکایا، بازارها و گورستان‌ها با رعایت تناسب با ویژگی‌های بافت‌های تاریخی و اولویت در ارائه خدمات شهری از قبیل محوطه‌سازی، کف سازی، روشنایی مناسب، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، تأمین آب آشامیدنی، برق، تلفن، گاز و ایمن‌سازی در برابر سوانح طبیعی و آتش‌سوزی و نصب تابلوهای راهنمایی) با بهره‌گیری از تکنیک های فنی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا هست. اجرای تصمیمات شورا در موارد فوق به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هست.

أ‌-       قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱ و ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و ماده ۵ قانون مزبور بدین شرح هست

ماده ۰۵ : مواد (۱۵۶)، (۱۶۹) و بند (الف) ماده (۱۶۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷, ۱۳۷۹۶ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸ ۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

-         ماده 46 برنامه سوم توسعه شهر تهران (در باره حفظ آثار تاریخی و ارزشمند شهری)

طراحی، اجرا و مرمت نماها و جداره‌های بناهای ارزشمند و با هویت شهر تهران

شناسایی آثار تاریخی و دفاع مقدس ،بقاع متبرکه ، آرامگاه مشاهیر، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، بازارها در سطح شهر تهران

اقدام در جهت بازسازی، مرمت ، ایمن‌سازی و یا زیباسازی آن‌ها درصورتی‌که متولی خاصی نداشته باشد

بهره‌برداری از فضاهای بازسازی‌شده و یا مدیریت در بهره‌برداری از آن‌ها

پی گیری در جهت نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها

مدیریت فضای عمومی تبلیغی شهر تهران در انجام فعالیت‌های انتخاباتی

تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/ ۱۰ / ۲۸

تاریخ ابلاغ: ۱۳۷۸/ ۱۰ / ۲۹

شماره صدور: ۱۶۰/ ۴۳ / ۱۱۱۷۴

ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در شهر تهران

ماده 1: شهرداری تهران موظف است برای تبلیغات انتخاباتی در طول دوره مجاز فعالیت، محل‌ها و امکانات مناسبی را با رعایت مقررات موجود در اختیار کلیه نامزدهای انتخاباتی قرار دهد. در صورت اعمال تبلیغ در غیر مکانه‌ای تعیین‌شده، نامزد انتخاباتی مزبور وفق مقررات قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهد شد. تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود علاوه بر امکانات رایگان که در اختیار نامزدها قرار می‌دهد امکانات دیگر تبلیغی شهرداری تهران را در قبال اخته نیمی از اجاره بهاء در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهد..

تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/ ۱۱ / ۱۲

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۲/ ۱۱ / ۱۲

شماره صدور: ۱۶۰۴۶۰/ ۱۶۷۲۵

برنامه‌ریزی به‌منظور تعیین فضاهای مناسب برای تبلیغ کاندیداهای انتخابات در سطح شهر تهران

تدوین ضوابط تبلیغاتی و بهره‌برداری از فضاهای مذکور

مدیریت و نظارت و کنترل در بهره‌برداری از فضاهای مذکور

جمع‌آوری آثار تبلیغی پس از مهلت تعیین‌شده

برنامه‌ریزی و احداث و بازسازی و نگهداری سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر

فصل چهارم: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/ ۰۲ / ۲۰

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۳/ ۰۲ / ۲۶

شماره صدور: ۱۶۰۵۱۸/ ۳۰۶۲

تأمین، احداث و نگهداری سرویس‌های بهداشتی

در سطح شهر تهران

ماده‌واحده

در اجرای بند بیست و یکم، ماده پنجاه و پنجم و مفاد بندهای هجدهم، نوزدهم و بیست و سوم و ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین سرویس‌های بهداشتی و بهره‌برداری از آن‌ها مطابق برنامه سالانه و از محل اعتبارات موجود در بودجه مصوب شهرداری و همچنین استفاده از منابع بخش خصوصی اقدام نماید.

شناسایی محل‌های مناسب برای احداث سرویس‌های عمومی در سطح شهر

تهیه مدل‌ها و ضوابط مشخص برای احداث سرویس‌های عمومی

احداث سرویس‌های عمومی

هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها

برنامه‌ریزی و برگزاری مراسم مذهبی ، ملی و آیین‌های سنتی در سطح شهر تهران

فصل چهارم: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/ ۰۷ / ۱۲

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۳/ ۰۷ / ۲۵

شماره صدور: ۵۷۶۱۴۲۸۲/ ۱۶۰

ساماندهی نحوه مشارکت شهرداری تهران در برگزاری مراسم مذهبی، ملی و آیین‌های سنتی در شهر تهران

مقدمه:

آیین‌ها روش‌های موثر برای تجسم و عینیت بخشیدن به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی‌شناسی زندگی انسان‌ها، اعتقادات و باورهای او هستند. در جامعه ما به دلیل جوهره دینی و اسلامی آن و همچنین قدمت تاریخی و فرهنگی آیین‌ها، این مراسم و سنن در تاروپود ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رسوخ و نفوذ یافته است، برگزاری مطلوب مراسم و آیین‌های ملی و مذهبی در شهرها با توجه به کارکردهای مثبت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی نقش آن‌ها در توسعه فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در کلان‌شهرها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و مدیریت شهری موظف به تمهید شرایط و امکانات لازم جهت برگزاری بهینه این آیین‌ها و مراسم هست. شهر محل تجلی و بروز آیین‌ها، رفتارها و منش انسانی، اجتماعی و فرهنگی است و شهروند. باید در شهری دارای هویت، مرام و سنت‌های مناسب زندگی کند تا از این امر احساس خوشایندی و رضایت منادی داشته باشد. بنابراین مدیریت شهری وظیفه دارد احساس تعلق اجتماعی به شهر، طبیعت وزندگی را در شهروندان ایجاد و تقویت نماید. شورای شهر و شهرداری در این میان محور اصلی حفاظت از منافع و منابع فرهنگی و اقتصادی شهر و شهروندان هستند و حفاظت و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مراسم و آیین‌ها را نیز دربرمی گیرد جزئی از وظایف آن‌ها است.

ماده‌واحده:

در اجرای ماده یک‌صد و پنجاه و ششم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق الزام آن‌ها به بررسی مشکلات و نارسائی‌های فرهنگی و ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی تأکید دارد. همچنین ماده یک‌صد و شصت و دوم این برنامه که بر ضرورت شناخت تحولات فرهنگی و ساماندهی فعالیت‌های موثر بر فرهنگ عمومی جامعه تأکید می‌نماید و خصوصاً بند (ب) این ماده مبتنی بر تهیه طرح ساماندهی امور فرهنگی با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و با عنایت به وظایف محوله به شوراهای اسلامی شهر در خصوص شناخت، برنامه‌ریزی و ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی مندرج در ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/ ۳ / ۱ و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، شهرداری تهران موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به ساماندهی و چگونگی مشارکت شهرداری تهران در برگزاری مراسم ملی، مذهبی و آیین‌های سنتی در شهر تهران بر اساس مفاد دستورالعمل به شرح پیوست مربوطه اقدام نماید..

برنامه‌ریزی به‌منظور شناسایی مراسم ، آیین‌ها و مناسبت‌هایی که متولی خاصی در سطح شهر برای برگزاری آن‌ها وجود ندارد و یا اجرای آن‌ها حسب ضرورت‌هایی از طرف مسئولان به سازمان ارجاع می‌گردد.

برنامه‌ریزی در جهت برگزاری مراسم مشخص‌شده دربند فوق

ارزیابی نتایج حاصل از اجرای مراسم

انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی لازم به‌منظور مشارکت مردم در مراسم مذکور

هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت برگزاری هر چه‌بهتر مراسم

مستندسازی و آرشیو و یا انتشار روند اجرایی مراسم و آثار و نتایج آن

برنامه‌ریزی به‌منظور زیباسازی منظر و سیمای شهر و حفظ و ارتقاء کیفیت آن

مجموعه قوانین و مقررات مورد مهم شهرداری تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/ ۰۶ / ۲۱

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۵/ ۰۷ / ۰۲

شماره صدور: ۱۶۰/ ۷۶۸ / ۱۴۱۷۹

ساماندهی مدیریت سیما و منظر شهری و ارتقاء کیفیت

محیطی شهر تهران

نظر به اهمیت ساماندهی وضعیت زیباسازی شهری و اثرات چندجانبه آن در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی، رفاهی و اقتصاد شهری و با توجه به لزوم مشارکت شهروندان و مجموعه مدیریت شهری در این امر با استناد به وظایفِ و مقررات موضوعه شهرداری تهران موظف است با محوریت سازمان زیباسازی شهر تهران و با هماهنگی سایر حوزه‌های اجرایی ذی‌ربط و همکاری و مشارکت شهروندان تهرانی و به‌ویژه انجمن‌های معتمدین محلات

شورایاری‌ها) و همچنین بخش خصوصی نسبت به تهیه و ارائه لایحه ساماندهی وضعیت سیما و منظر شهری و کیفیت محیطی شهر تهران خصوصاً در مواردی همچون مبلمان شهری، نورپردازی، رنگ آفرینی، گرافیک محیطی، حجم‌ها، نشانه‌ها، تندیس‌ها، نمادها، فضاهای عمومی، نمای اماکن و بناهای شهری و سایر موارد مرتبط و در حوزه وظایف سازمان زیباسازی شهری تهران و بر اساس شاخصه‌های به شرح ذیل با رعایت آئین‌نامه‌های موجود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به این مصوبه اقدام نماید.

الف) توجه و تأکید و بر اولویت‌بخشی بر عام‌المنفعه بودن موضوع سیمای شهری.

ب) تدوین برنامه‌ای مشخص به‌منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی شهروندان نسبت به اهمیت کیفیت سیما و منظر شهری در حوزه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی

ج) استفاده از قابلیت‌های مشارکت‌های مردم در قالب گروه‌های داوطلبانه مردمی به‌ویژه انجمن‌های معتمدین محلات (شورایاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در ساماندهی وضعیت زیباسازی شهر تهران.

1-     برنامه‌ریزی و تعیین استانداردهای مربوط به طراحی و نگهداری و تغییرات در نمای کلیه ساختمان‌های شهر و نظارت بر رعایت آن‌ها

2-     برنامه‌ریزی و طراحی و استانداردسازی و تهیه ضوابط و مقررات عناصر و مبلمان شهری در فضاهای عمومی شهر تهران و نظارت بر اجرای آن

3-     سیاست‌گذاری، استانداردسازی و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی درباره کلیه اقداماتی که مربوط به سیما و منظر شهر تهران می‌گردد.

4-     پایش پروژه‌ها و فرآیندهای زیباسازی شهر تهران به‌منظور تحقق اهداف سازمان.

5-     تهیه و تصویب طرح‌ها و نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌های زیباسازی در مناطق شهرداری تهران.

6-     طراحی، اجرا و پایش جداره‌های شهری و جلب مشارکت شهروندان و مالکان

7-     طراحی، اجرا و جانمائی مبلمان و عناصر شهری در فضاهای شهری، پیاده‌روها، پیاده راه‌ها، میدان‌ها و ...

8-     طراحی، اجرا و ارتقاء فضاهای با هویت شهری و ایجاد فضاهای مطلوب مانند پلازاها و پیاده راه‌ها و ... باهدف ارتقاء کیفیت زندگی شهری و تعاملات اجتماعی.

ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت تابلوهای منصوب در شهر تهران

مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران

ماده‌واحده:

به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجم - قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب

۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۱۳۸۱

/ ۱۰ / ۲۵ به تائید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ‌شده است به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران ماهانه به ازای هر متر - ریال به شرح جدول مربوطه اقدام نماید.

تبصره ۱: رعایت ضوابط سازمان زیباسازی در کلیه موارد فوق الزامی است.

تبصره ۲: در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی هشتاد درصدد ( ۸۰٪) عوارض دریافت خواهد شد.

تبصره ۳: عدم پرداخت عوارض متعلقه در هرسال از سوی مودیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سال‌های بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود. |

تبصره 4: هر نوع تابلو پارچه‌ای و موقت به مأخذ جدول عوارض تابلوهای معمولی به‌تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض هست.

تبصره ۵: تابلوهای اختصاصی معمولی نصب‌شده روی دیوار یا ستون ساختمان تا اندازه ۶۰×۴۰ سانتی‌متر از شمول این عوارض معاف می‌باشند.

تبصره ۶: نصب تابلوهای غیر مربوط با کسب و پیشه یا غیر مرتبط با کاربری ملک ممنوع هست.

تبصره 7: عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی پنجاه‌درصد (۵۰٪) بیشتر از نصاب‌های تعیین‌شده در جد ول مربوطه موضوع ماده‌واحده این مصوبه تعیین می‌شود.

تبصره ۸: تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و مطبوعات و موسسات فرهنگی، ورزشی و هنری درصورتی‌که کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند. از شمول این مصوبه معاف می‌باشند..

-         ماده 43 برنامه سوم توسعه شهر تهران ( در باره مدیریت یک پارچه سیما و منظر شهری)

تدوین ضوابط مربوط به اخذ عوارض از فعالیت‌هایی که در بهره‌برداری از فضاهای عمومی شهر به‌منظور تبلیغات ،اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های مشابه انجام می‌گیرد و یا خدماتی که سازمان به شهروندان تهران ارائه می‌کند و اجرای آن پس از تصویب مراجع قانونی مربوط

ارائه مشاوره فنی و تخصصی در موضوع فعالیت‌های سازمان به متقاضیان پیرایش ، ساخت یا مرمت بناها و ساختمان‌ها و اماکن مستقر در شهر به‌منظور زیباسازی منظر آن‌ها (با رعایت مقررات مربوط به فعالیت‌های فوق ) و اخذ حق‌الزحمه مربوطه

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه