چاپ کردن این صفحه

سایت اینترنتی ثبت نام پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران راه اندازی شد

پس از انتشار فراخوان «پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران» توسط سازمان زیباسازی شهر تهران، دبیرخانه این دوسالانه سایت اینترنتی به نشانی www.muralpainting.zibasazi.ir برای ثبت نام و ارسال آثار راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، هنرمندان می توانند تا ساعت 19، سه شنبه 30 مهر فرصت دارند تا ازطریق سایت یاد شده و طبق فرمت اعلام شده، نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
گفتنی است، با توجه به ترافیک ثبت‌نام در روزهای پایانی پیشنهاد می‌شود هنرمندان فرآیند ثبت‌نام را به ساعات آخر موکول نکنند.