خروجی های استعداد محور مبتنی بر پژوهش باید به الگوهای خلاقیتی تبدیل شوند

سید بدرالدین احمدی گفت: با برنامه ریزی می توان مشخص کرد که برای نظام آموزشی و پژوهشی در آینده چه کارهایی قرار است انجام شود. همچنین می توان با تحلیل آموزش در زمینه هنری آن را به توانایی تبدیل کرد تا خروجی های استعداد محور مبتنی بر پژوهش به محصول و الگوهای خلاقیتی تبدیل شوند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ سید بدرالدین احمدی در نشست تخصصی رشته دانشگاهی دیوارنگاری؛ الزامات و ضرورت‌ها که در باغ موزه قصربرگزار شد با اشاره به صحبت های سنگینی که از سوی عده ای در خصوص چرایی رشته های هنری انجام شده است، گفت: ایجاد یک رشته جدید در کشور باید بر اساس نیاز، ضرورت و همچنین اهمیت برای جامعه باشد.

وی افزود: بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان کشور دارای خلاقیت بسیار زیادی در رشته های هنری هستند به همین دلیل باید نسبت به پرورش استعداد، علاقه و انگیزه آنها شرایط مناسبی فراهم شود.

احمدی در ادامه با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی های دقیقی برای سال های آینده انجام شود، تصریح کرد: باید با مدیریت در دانشگاه ها یک خروجی و عملکرد درست در رشته ها داشته باشیم.

به گفته وی می توان با برنامه ریزی مشخص کرد که برای نظام آموزشی و پژوهشی در آینده چه کارهایی قرار است انجام شود. همچنین می توان با تحلیل آموزش در زمینه هنری آن را به توانایی تبدیل کرد تا خروجی های استعداد محور مبتنی بر پژوهش به محصول و الگوهای خلاقیتی تبدیل شوند.

احمدی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های توسعه و تحقیق زیادی در زمینه هنری انجام شده است، گفت: خلاقیت و تخیل اینترنتی تبدیل به تجارت تفکرات ما و خرید محصولات شده است.

وی با بیان اینکه خروجی هر رشته هنری باید تبدیل به یک کار هنری شود، تصریح کرد: جای بسیاری از رشته ها در دانشگاه ها خالی است به همین دلیل معتقدم دیوارنگاری از جمله هنرهای شهری است که از ظرفیت ها و ساختار فرهنگی قابل توجهی برخوردار است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه