فضای شهری نیاز به رنگ های شاد دارد

محمود حضرتی معتقد است فضای شهری نیاز به رنگ های شاد دارد و سازمان زیباسازی شهر تهران به کمک هنرمندان فضای شهری را متنوع و زیباتر کرده است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمود حضرتی نقاش دیواری درباره اثری که پنجمین دوسالانه دیوارنگاری ارائه کرده است، گفت: این طرح دو المان شاخص دارد که شامل مردم و نقش های گلیم و قالی است. طرح گلیم روی بدن انسان ها است که باعث هماهنگی زیبایی شده است.
حضرتی در ادامه بیان کرد: تاکید سازمان زیباسازی شهر تهران بر روی رنگ است به همین دلیل در این طرح از رنگ های شاد استفاده کردم و سعی کردم رنگ های گلیم و قالی خودش را بیش‌تر نشان دهد.
وی افزود: برای تنوع از یک موتور سوار استفاده کردم و بیش‌تر روی انسان ها تمرکز کرده ام. در این طرح از بیش‌تر رنگ ها استفاده کردم زیرا تنوع رنگی برایم خیلی مهم بود. همچنین زمینه رنگ خاکستری دارد و فیگورها روی آن قرار گرفته است.
این هنرمند در پایان گفت: فضای شهری نیاز به رنگ های شاد دارد و سازمان زیباسازی شهر تهران به کمک هنرمندان فضای شهری را متنوع و زیباتر کرده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه