حمایت از مجموعه‌های فرهنگی رشد چشمگیری داشت

رشیدی نماینده منطقه 11 شهرداری در پنجمین جلسه تخصصی پهنه فرهنگی و هنری رودکی، گفت: از زمان شکل گیری پروژه فرهنگی و هنری رودکی، مطالعات زیادی انجام شده است و در دوره مدیریت جدید شهری با پیگیری کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی‌شهر و شهرداری تهران این موضوع 2 سالی است که به صورت جدی پیگیری می‌شود و در این راستا حمایت‌های از مجموعه‌های فرهنگی به شدت افزایش یافت.
 

وی با بیان اینکه در خود پهنه مجموعه‌های مستقل فرهنگی و هنری شکل گرفته است، اضافه کرد: قوانین و ضوابط شهری‌ای وجود دارد که درباره کاربری‌ها توضیح می‌دهد و شاید محدودیت‌هایی هم داشته باشد اما بعد از آغاز این پروژه 6 مجموعه فرهنگی در ملک مسکونی شکل گرفت.
رشیدی اضافه کرد: در مصوباتی که در همین جلسات شکل گرفت طرح بازنگری ضابطه شهرسازی در این محدوده انجام خواهد شد. الان حدود 30 کافه در این پهنه شکل آغاز به کار کرده‌اند که اگر قرار بود با ضابطه پیش برویم این اتفاق نمیفتاد ما در حال بسترسازی برای حضور بخش خصوصی هستیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه