بازدید عضو انجمن نقاشان ایران از نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران


رسانه